Corona update NL

UPDATE CORONAVIRUS – D.D. 10 MAART 2020

Als Apenkooi Events B.V. volgen we de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus (COVID-19) op de voet. We staan in nauw contact met gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM, GGD, de overheid en de diverse gemeenten waaronder Gemeente Amsterdam om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen en risico’s te vermijden. Wij volgen daarbij de adviezen van de overheid en gemeenten ten aanzien van het wel of niet door laten gaan van evenementen. Daarnaast hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD als uitgangspunt voor te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens onze evenementen. Het welzijn en veiligheid van alle betrokkenen staat bij ons voorop.

Alle evenementen van Apenkooi Events B.V. – zoals Strafwerk, Studio Festivale - dan wel aan Apenkooi Events gelieerde ondernemingen zoals DGTL, Pleinvrees, By the Creek en The Gardens of Babylon gaan door zoals gepland, tenzij anders besloten en gecommuniceerd door ons of de betreffende organiserende partij.

De Burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, heeft bij brief van 4 maart jl. laten weten dat zij vooralsnog geen reden ziet om evenementen te cancelen. Per 10 maart zijn er bij Apenkooi Events geen veranderingen ten aanzien van deze adviezen en genomen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend geworden.

Wij adviseren alle betrokkenen, waaronder bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en (toe)toeleveranciers, tijdens onze evenementen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD met betrekking tot hygiënevoorschriften te volgen. Deze voorschriften gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Alle bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en (toe)leveranciers vragen wij daarnaast de actuele stand van zaken met betrekking tot reisadvies en de richtlijnen die hier uit voortkomen, steeds te controleren.

De volgende voorzorgsmaatregelen treffen wij bij onze evenementen:

  • Handdesinfectiemiddelen zijn aanwezig bij alle ingangen en in publieke ruimtes;
  • Extra EHBO-posten zijn tijdens evenementen geopend. EHBO personeel is geïnstrueerd in het herkennen van symptomen van het virus en weten om te gaan met mogelijke ziektegevallen;
  • Extra aandacht voor schoonmaak;
  • Via diverse middelen wordt extra aandacht besteed aan het volgen van algemene hygiëneregels.

Actuele informatie van het RIVM en antwoorden op vragen over het coronavirus vindt u hier.